Visa công vụ Úc

Visa công vụ Úc

 • Form 456 – Application for a business (short stay) visa (for a stay of up to 3 months) (Mẫu đơn 456 – Đơn xin thị thực đi công tác ngắn hạn – tối đa 3 tháng).  Xem: http://www.immi.gov.au/allforms/index.htm
 • Hai tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6 cm).  Ảnh chụp không được quá 6 tháng.
 • Details of Relatives Form – Tờ khai chi tiết về thân nhân.
  Xem: http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoi/files/relativesform.pdf
 • Hộ chiếu đã ký tên.  Hộ chiếu hết hạn hoặc chưa ký sẽ không được chấp nhận.Những người mang Hộ chiếu công vụ hoặc ngoại giao cần nộp thêm:
 • Thư mời của công ty hoặc tổ chức tại Úc.
 • Công hàm do Bộ Ngoại giao tại Hà Nội cấp cho phép đương đơn sử dụng hộ chiếu công vụ/ngoại giao để đi công tác.Những người mang hộ chiếu phổ thông cần nộp thêm:
 • Thư mời của công ty hay xí nghiệp tại Úc mà quí vị sẽ làm việc trong chuyến đi.  Thư này cần nêu rõ mục đích chuyến đi và cung cấp chi tiết về lịch trình công tác của quí vị trong thời gian ở Úc.
 • Bản gốc quyết định cử đi công tác của cơ quan chủ quản của quí vị, trình bày mục đích của chuyến đi và ai sẽ chi trả chi phí cho chuyến đi.
 • Bằng chứng về việc làm hiện nay, nếu quí vị đang đi làm thì nộp Hợp đồng lao động, nếu quí vị làm chủ doanh nghiệp thì nộp bản sao công chứng Giấy phép kinh doanh.
 • Bản gốc Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.  Đối với những đương đơn làm việc tại các cơ quan/xí nghiệp của nhà nước thì Sơ yếu lý lịch có thể do cơ quan/xí nghiệp đó chứng nhận.  Sơ yếu lý lịch phải được xác nhận không quá 6 tháng.
 • Bản sao công chứng tất cả các trang Sổ hộ khẩu hiện tại – không cần bản dịch.

 

Trở về trang chủ

Tags: , , ,

Du Lịch Úc 2012, Tour Du Lich Uc Gia re, Du Lich Uc Cùng Hoàng Nguyên Tourist

Du Lịch Hàn Quốc,Tour Úc, Tour Hàn Quốc, Tour Châu Âu, Du lịch Châu Âu, Tour Mỹ, Du Lịch Mỹ, Du Lịch Nhật Bản, Tour Nhật Bản,

Xem thêmclose